< WhatWebWhat Search >

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Het Digitaal Monument voor de Joodse Gemeenschap in Nederland is een Monument op internet om de herinnering levend te houden aan alle mannen, vrouwen en kinderen die tijdens de Duitse bezetting als joden zijn vervolgd en die de Sjoa niet hebben overleefd.

De site is primair bedoeld voor nabestaanden van de in de tweede wereldoorlog gedeporteerde joden. Zij moeten basisgegevens van familie en vrienden terug kunnen vinden. Mogelijk kunnen zij ook zelf een bijdrage kunnen leveren aan documentatie en geschiedschrijving.

Het siteconcept voorziet in een informatiesysteem, maar is ook een monument. Een gedenkteken voor een grote groep Nederlanders wiens leven verwoest is en voor een periode in onze geschiedenis die we niet willen vergeten.

Opdrachtgever IISG, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Joods Historisch Museum

Web Projects By Marc Worrell – Keyword anymeta – Friday, October 10, 2008